Ak podnikáte, tak potom sú vám už tieto pojmy známe dávno. No opakovanie je matka múdrosti

Nie každý kto si pred rokmi založil firmu, musí byť zákonite aj podnikateľ. Niekedy je to skôr o tom že sa daný človek môže pochváliť pred susedmi že si každý rok  môže dovoliť ísť na dovolenku a podobne. My vám ale prinášame niekoľko úplne základných pojmov ktoré by mal poznať každý ešte predtým než sa podnikať vôbec rozhodne.
 Muž v kravate.jpg
Akvizícia a fúzia
 
Dobre, asi ihneď na začiatku nebudete mať veľkú firmu aby ste si niečo podobné mohli dovoliť. No s týmto pojmom sa najčastejšie stretnete pri transakciách pri nadobúdaní či zlučovane majetku. Jedná sa najme o prípady kedy chce jedna strana získať väčší podiel na trhu a rieši to aj týmto spôsobom.
 
Analýza klienta
 
Analýza klienta má za účel zistiť čo vlastne klient je a čo chce. Každý chce predsa vedieť čo môže od druhej strany očakávať, a je pritom jedno či sa jedná o vášho obchodného partnera alebo klienta ktorý od vás niečo vyžaduje.
 
Zabezpečenie pred-akvizície
 
V podstate sa jedná o cieľovú previerku spoločnosti na ktorú ste sa z nejakého dôvodu zamerali. Môže sa jednať už o spomínané zlúčenie alebo máte v úmysle uzavrieť nejakú formu spolupráce. No potrebujete vedieť reálnu situáciu aby ste sa mohli dopredu pripraviť na možné riziká.
 
Financie a finančná bilancia
 
Financie je Alfou a Omegou každého úspešného podnikania. Bez jasne stanoveného podnikateľského plánu a cieľov ani nemá zmysel podnikať. A to sa dá dosiahnuť za pomoci správne zvoleného finančného plánu a nastavením výdavku podľa skutočných možností ktoré máte k dispozícií.
 Muž za Notebook-om.jpg
 
Riadenie rizík
 
V podstate sa jedná o akýsi núdzový plán keby nastali komplikácie. V stavebníctve sa bežne stáva že faktúry meškajú aj niekoľko mesiacov no účty a mzdy zamestnanou treba platiť na čas. A nikoho nezaujíma že vám meškajú platby za odvedenú prácu. Preto je vrcholne nezodpovedné ak nemáte „Plán B“  ako aj dostatočnú finančnú rezervu pre prípad núdze. Častokrát sa stáva že práve takýto plán by zachránil nie jedno podnikanie. No na takéto veci treba myslieť dopredu, a nie plakať keď už je neskoro.