Vzdelanie malých Sparťanov

Ak ste si v detstve mysleli, že škola a rodičia k vám majú prísny a neľútostný postoj, zrejme sa to aj tak nedalo zrovnať s tým, ako bola vychovávaná mládež v starovekej Sparte.

Výchovu aj vzdelanie detí mal na starosti štát. Chlapci, ktorí dosiahli veku 6 rokov už boli rodičom odobraní a zaradení do družiny, ktorá mala prísnu kázeň pod štátnym dozorom. Jednalo sa však o družiny, kde bol výcvik prísnejší, ako v dnešnej armáde. Túto mládež viedli 20 roční muži a za akúkoľvek neposlušnosť či dokonca drzosť, použili metódu bičovania remeňom.
mladí chlapci

        Žiadne napomenutia do žiackej knižky, ako sme boli zvyknutí my.

Učili sa skromnej strave, mali zakázané česať sa a na sebe nosili najobyčajnejší hrubý kus oblečenia.

        My sme sa museli ísť na prestávku najesť a chodiť upravení.

Hlavnou náplňou vzdelania bol skok do diaľky, beh a hod oštepom. Na druhom mieste bolo dôležité naučiť sa písať, čítať, spievať, tancovať, zapamätať si Homérove básne a štátne zákony. Výučba vedy bola na poslednom mieste.

        U nás boli prvoradé a najťažšie predmety spojené s vedou, na druhom mieste sa cenila literatúra, telocvik a hudobná výchova boli vedľajšie a o zákonoch sme sa neučili nič.

Od dvanástich rokov dostávali ešte chudobnejšiu stravu. Malo ich to naučiť ku krádeži, pomocou ktorej si trénovali svoju bystrosť a pozornosť. Ak sa krádež podarila, študent bol odmenený svojim učiteľom.

        V našej dobe by na žiaka zavolali políciu.

V tomto veku 12 rokov však vznikal zarážajúci akt, kedy si mladí chlapci mali zvyknúť na náklonnosť starších mužov. Vraj ju budú v dlhých bojoch potrebovať. So ženami sa totiž nemali kedy zoznámiť. Jednalo sa aj o fyzické zblíženie učiteľa so žiakmi.

        Dnes by tento učiteľ skončil za mrežami a každý by ho znenávidel.

školní děti
V 18. veku života si už mali možnosť povinne si odskúšať vojenský výcvik a keď mali 20 rokov, už boli oficiálnou armádou, kedy tvorili skupiny zložené z 15 bojovníkov. Museli sa stravovať všetci spolu, v rovnaký čas, pričom každý člen musel niečím prispieť.

        Dnes je vojenská služba zrušená a keď ešte nedávno bola povinná, armáda zaobstarala sýtu stravu pre každého.

Vo veku 30 rokov sa konečne stali právoplatnými občanmi a mohli si založiť rodinu.