Viete ako bojovať proti trombóze?!

Žilová trombóza predstavuje patologický stav, kedy dochádza k upchatiu niektorej zo žíl v ľudskom tele zrazeninou – trombus. Toto ochorenie predstavuje vážny zdravotný problém, ktorý vedie k závažným životu ohrozujúcim následkom. Z patologického a fyziologického hľadiska môže viesť toto ochorenie až k život ohrozujúcej embolizácií pľúcnych tepien, a neskôr môže zhoršovať kvalitu života pacienta vývojom až do tzv. posttrombotického syndrómu.

tromboza - krvne zrazeniny

Hlboká žilová trombóza (HVT) je charakterizovaná vytvorením zrazeniny – trombus, ktorá sa vytvára najmä v hlbokej žile dolnej končatiny. Väčšinou dochádza k postihnutiu najmä predkolenia. Rovnako môže postihnúť aj hlboké žily stehna, resp. panvy. Pľúcna embólia predstavuje najzávažnejšiu zdravotnú komplikáciu žilovej trombózy. K ochoreniu dôjde v prípade, keď sa časť krvnej zrazeniny, trombu, uvoľní a dostane sa tak pôsobením gravitačného spádu krvného riečiska do pľúc. To spôsobuje zablokovanie krvného prietoku v pľúcnej tepne, čo sa ďalej prejavuje bolesťou na hrudníku, pocitom nedostatku kyslíka, prípadne až vykašliavaním krvi. V tomto prípade musí postihnutý pacient neodkladne navštíviť lekársku pomoc.
Neliečená pľúcna embólia môže ďalej viesť k posttrombotickému syndrómu, ktorý vznikne v prípade, ak krvná zrazenina (trombus) poškodí chlopne v hlbokých žilách dolnej končatiny, čo spôsobuje, že krv namiesto odtekania do krvného riečiska stagnuje v dolnej končatine. To môže spôsobiť dlhodobú bolesť dolných končatín, opuch v končatinách a v závažných prípadoch môže viesť k vytvoreniu vredu predkolenia. Včasná diagnostika ochorenia a samotná liečba môžu minimalizovať riziko a neskoré následky tohto ochorenia.

pohybova aktivita proti tvorbe trombozy

Väčšie krvné zrazeniny v dolnej končatine môžu spôsobiť ťažkosti ako je opuch postihnutej končatiny, pretrvávajúca bolesť pri vzpriamenom postoji, tj. státí až k začerveneniu končatiny. Liečbu HVT predstavuje antikoagulačná liečba, ktorej základom je podávanie liečiv zabraňujúcich tvorbe nových krvných zrazenín. Odporúča sa preventívne nosenie kompresných pančúch a samotná liečba spočíva aj v spolupráci pacienta so zdravotným odborníkom. Správna prevencia voči vzniku HVT je pravidelná pohybová aktivita, pravidelné cvičenie, vyvážená strava, udržiavanie primeranej telesnej hmotnosti, pravidelný dostatočný pitný režim, a obmedzenie alkoholu a fajčenia. Taktiež ak Vás čaká dlhá cesta autom alebo lietadlom, odporúča sa nosiť kompresné pančuchy.