„e-Kasa “ – nástroj boja proti ekonomickým únikom?

Začiatkom apríla 2019 by mali obchodníci najmä z oblasti hotelierstva a gastronómie povinne začať využívať takzvané „e-Kasy“. Všetci dotknutí predajcovia by mali byť vďaka nim prepojení priamo na finančnú správu. Práve to by malo byť prispieť k boju proti daňovým únikom. Reštauráciami, kaviarničkami, ubytovacími zariadeniami či čerpacími stanicami to však nekončí. Ostatní podnikatelia budú mať rovnakú povinnosť už od júna toho istého roku.
Podstatou „elektronickej kasy“, ako by sa laicky dala nazvať celým slovom, je ukladanie informácií z pokladníc priamo v úložisku on-line registračnej pokladnice. Z neho sa potom budú dáta zasielať do spomínanej „e-Kasy“. Podmienkou pre tento proces je samozrejme internetové pripojenie, ktoré by musela mať s elektronizáciou pokladní každá prevádzka.

registr

Tak, ako takmer každý návrh zákona či novely zákona, aj táto novelizácia má svojich odporcov. Tí tvrdia, že aj napriek používaniu „e-Kasy“ hrozia podvody zo strany obchodníkov. Napriek tomu, že nový projekt je založený na pripojení na internet, je možné tlačiť bločky aj s nepripojenou pokladňou. V takom prípade by boli doklady neoverené a spätná kontrola by bola priam nemožná. Aj tieto problémy sa však podľa odborníkov dajú riešiť. Odporúčajú využitie niektorých súčasných funkcií pokladní, ku ktorým majú prístup len servisní pracovníci a zamestnanci finančnej správy. Navrhované opatrenie by malo zabrániť podvodom zo strany samotných predajcov.

pokladna

Napriek všetkým nevýhodám sa v súčasnosti počíta s približne pätnásťpercentným znížením daňových únikov v maloobchode, službách, gastronómii a pod. Tento krok je však len pokračovaním doterajších snáh ministerstva financií o celkové znižovanie daňových podvodov na Slovensku.
On-line pripojenie bude mať navyše pozitívny dopad aj na administratívne záležitosti firiem. Podnikatelia budú mať menej „papierovačiek“ a pracovníci pri pokladniach menej starostí. Odpadne im napríklad povinnosť robiť uzávierky či viesť knihu pokladnice a využívať servisné služby.