Buďte radi za to, čo máte

Ženieme sa neustále za čímsi. Chceme lepšie pracovné ocenenie, chceme krajšiu a úžasnejšiu dovolenku ako susedia, chceme… Večne niečo chceme. Potrebujeme to naozaj, alebo to iba túžime mať.
Máme vraj malý zárobok. Všetko je ale vecou porovnania sa. Ak si vyberieme Nemcov- tak určite áno. Ak si vyberieme Bulharov, Rumunov, Slovincov, Ukrajincov- potom máme až-až.
Všetko je uhlom chceného pohľadu. Dôležité je ale zdravie.

radost

  • Ak pôjdeme okolo detskej nemocnice a zastavíme sa tam na celkom malú chvíľku a uvidíme choré malé detičky, pochopíme viac.
  • Rovnako sa zastavme v domove dôchodcov. Pri pohľade na nich sme bohatými a šťastnými.
  • Choďme sa pozrieť na výdaj tepla na charitu. Bude nám hanba, že sme nespokojnými.

Máme rodičov? Máme manžela ? Máme deti ? Máme priateľov? Ak si len čo i len na jednu z týchto otázok odpovieme áno, potom sme vlastne šťastnými- /
Všetko je tak ako má byť. Snažme sa pre svojich blízkych vytvoriť taký pocit, aby sa aj oni cítili šťastnými a potrebnými. Šťastie nie je totiž v prijímaní, ale v dávaní. Vyskúšajte si to prosím. Pomôžte svojim rodičom. Treba im vrátiť lásku a každodennú starostlivosť, ktorou nás v detskom veku obklopovali. Milujme svoje deti – také aké sú. Poraďme a podporme ich. Bez spätného očakávania povinnej vďaky. Iba tak- z lásky k nim. Raz sa nám to určite vráti.
Dôležité je vedieť si každý večer spokojne ľahnúť do postele s pocitom, že sme urobili maximum čo sme mohli.

rodina

Ak predsa len máte pocit, že osud k vám bol nespravodlivý, naberte novú silu a ráno s hrdou, vztýčenou hlavou začnite nový deň. Určite bude lepším ! Určite bude šťastnejším. Ak tomu uveríte,stane sa to. Pozitívne myslenie má oveľa väčší vplyv na naše duševné zdravie ako sme si ochotní pripustiť.
Tešme sa z každého dňa, z rozkvitnutého kvietka, zo spevu vtáčika, zo svietiaceho slniečka na oblohe. Svieti aj na nás a pre nás.