Krtkovanie bez ohľadu na priemer potrubia

Viete aké sú najčastejšie príznaky upchatého potrubia, kanalizácie a odpadov, všimli ste si ich – ak áno venujte im pozornosť a okamžite kontaktujte službu krtkovania. Profesionálne čistenie krtkovanie bratislava má určite zastúpenie aj vo Vašom okrese a regióne a patrí medzi kvalifikované služby nonstop čistenia upchatých odtokov a kanalizácii, rovnako ako aj na čistenie upchatých drezov, sifónov, výleviek, toaliet v domácnosti.

manhole-199548_640

Základom profesionálneho a odborného prístupu sú vedomosti, zručnosti, skúsenosti a najmä moderná špičková technika, ktorá na krtkovanie využíva vysokotlakový princíp čistenia vodou alebo elektromechanické čistenie.

Upchaté potrubie je vždy vecou zanedbanej prevencie, kompletný servis vie pomôcť aj v tomto smere a ponúka služby, ktoré Vás ochránia pred haváriou a škodami – jedná sa najmä o trasovanie potrubia, TV monitoring a frézovanie potrubia. Spomenuté služby sú pre zákazníkov nesmierne dôležité, získate vďaka nim nielen odborné poradenstvo ale aj prehľad o aktuálnom technickom stave kanalizácie a potrubia, aj keď je akokoľvek opotrebované a staré. Naštudujete si záznamy, porozmýšľate nad odstránením nedostatkov skôr ako dôjde ku havárii.

Správny výber techniky krtkovania sa odvíja od Vašej lokalizácie, opisu havárie, možnosti prístupu k objektu a od celkovej vzniknutej situácie. Ak sa už havária objavila, odpad vyteká mimo potrubia, zachraňujete objekt a minimalizujete škody vždy nezabudnite na vypínače elektriky a vody, skontrolujte, či sú vypnuté.

background-1239373_640

Čistenie vysokým prúdom vody pod vysokým tlakom, ktorý mu dodáva čerpadlo vo vozidle je potrebné využívať citlivo, odborníci ho odporúčajú na veľké objekty, možnosť vytopenia aj pri maximálnej opatrnosti predsa len existuje. Jedná sa o účinné odstránenie nečistoty a upchatia, je spoľahlivé a vo veľkých prevádzkach dosahuje rýchle a vynikajúce výsledky.

Pre domácnosti sa uprednostňuje elektromechanické čistenie pomocou špeciálnej technológie, ktorá využíva rotačný pohyb nadstavcov na to, aby sa kaly najprv uvoľnili a následne aj z potrubia odstránili. Je to unikátny a veľmi spoľahlivý systém odstraňovania usadenín, špiny, mastnoty a kalov zo všetkých potrubí a kanalizácií.

Ponúkaná služba a odborníci sú tu aj pre Vás.